stahnout clanek
EDUART

Metody podpory obrazivosti 

    Projekt EduArt na základě studia dějin a teorie výtvarného vyjadřování, dějin a teorie médií, od fotografie do interaktivních aplikací, studia sémantiky, antropologie a návazných věd vytváří z metod podpory obrazivosti provázaný systém, jehož ovládnutí umožňuje pochopit a modelovat strukturovaně výsledky poznání našich interakcí a uplatnit je v komunikaci.

     

    Aplikačními výsledky jsou metodické postupy, které naučí ovládat jednotlivé grafické prostředky nikoli pouze z technického hlediska, ale z hlediska jejich schopností modelovat specifické obsahy, od modelování prostorových vztahů až k modelování dynamického vývoje strukturních vztahů -proměn kvalit různých procesů, od přírodních po společenské.