stahnout clanek
EDUART

Software EduArt 

Software EduArt je aplikace určená pro tvorbu a správu autorských projektů s grafickou podporou. Umožňuje vytvářet, ukládat, třídit, distribuovat a tisknout relační mapy, které jsou konkrétním tvůrčím dokladem žákovy práce v hodině. Ukládáním těchto map vzniká osobní portfolio žáka, s kterým je možné dál pracovat na úrovni skupiny žáků, třídy, školy nebo i při domácím vyučování.

Software je určen i pro učitele, kteří jej mohou využít při přípravu vlastního výkladu nebo při zadávání pracovních úkolů přímo ve vyučování.

 

Software není uživatelsky nijak náročný, žáci si během několika minut osvojí práci v programu. Nástroje umožňují vkládat pojmenované uzly a vytvářet mezi nimi různé druhy vazeb. K uzlu je možné připojit poznámku, která uzel lépe definuje. Součástí softwaru EduArt je knihovna grafických symbolů, která je rozdělena podle témat. Tato knihovna se průběžně aktualizuje.

 

V současné době pracujeme v pilotních školních projektech na ověřování první verze editoru.

Do budoucna počítáme s rozšířením funkcí editoru EduArt. Měl by pak umožňovat bezprostřední komunikaci mezi žáky, výměnu i vyhledávání částí myšlenkových map podle klíčových slov nebo například lepší možnosti při ukládání map.

 

 


reflexe pedagogů

"Žákům se práce se softwarem líbila a neměli problém s jeho ovládáním..." "Překvapilo mě, jak rychle si žáci osvojili práci s mapami..."
"rozhodně si myslím, že toto je dobrá metoda, protože i ti nejzarputilejší žáci pracovali i když tvrdili, že nic neví, měli toho plno."
Alexandra Slováková
Základní škola pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, Ostrava - Hrabová

 

Na závěr mě příjemně překvapila reakce několika žáků, kteří by uvítali mít software EduArt doma k dispozici v průběhu výuky celého bloku kontinent – Amerika, aby si mohli s nově nabytými informacemi mapu postupně sami rozšiřovat a doplňovat. Proto velmi oceňuji, že práce s tímto programem také motivuje žáky k další aktivitě, dalšímu učení a k prohloubení jejich hlubšího zájmu o předmět.
Olga Jungmanová
Základní škola Lyčkovo nám., Praha 8

 


ukázky prací žáků v pilotní verzi editoru EduArt

editor EduArt

 

editor EduArt

 

editor EduArt