stahnout clanek
EDUART

Internetový časopis Obraz a Obrazivost 

Interaktivní historie

Recenze dvou multimediálních vzdělávacích projektů nominovaných v soutěži World Summit Award 2005.

Text: Jakub Deml

O využívání internetu ve vzdělávání (e-learning, on-line aplikace atd.) se stále mluví. Již málokdo pochybuje o specifických možnostech tohoto (multi)média a komunikačního kanálu, který je kromě svého obsahu jedinečný svou síťovou povahou. Síťovost je možností neustálé, dynamické ( v čase se vyvíjející ) interakce mezi uživatelem a obsahem (čímž uživatel obsah mění a do jisté míry i spoluvytváří) a mezi uživateli navzájem.
Přidáme-li ještě schopnost vstřebat a propojit všechna využívaná média (fotografie, film, text, zvuk...) a obohatit je interaktivitou, získáme médium, jehož potenciál nabízí ke vzdělání zásadně nové možnosti. celý článek

Digitální fotografie a její využití ve výtvarné výchově

zápisky z kurzu pořádané NG v Praze

text: Zuzana Řezníková, Jakub Deml, foto: účastníci dílny

Někteří z účastníků se možná chystali na školení. My jsme se ale pouhého předávání všelijakých návodů pro výuku vědomě vyhýbali. Většina z nás, včetně žáků a učitelů, může potvrdit, že si člověk věci nejlépe zapamatuje a pochopí, když si je sám vyzkouší a zažije. To, že většinu věcí se musíme stejně naučit sami, že se učíme chybou a omylem je stará moudrost, kterou škola jakoby se obávala používat. Žák tak pasivně očekává učitelovu snahu a nasazení. My jsme naopak účastníky nechali tvořit a objevovat, jen jsme usilovali to, aby je to bavilo. Vlastní tvůrčí práce, experimentování a osobní zážitky přináší vlastní vhled do problematiky a umožňují tak učitelům vytvářet kreativní kvalitní úkoly pro žáky. Věnovat čas vlastnímu rozvoji je přece základ udržení si kondice: entusiasmu, vitality a tvořivosti. Jak jinak by měl dobíjet baterie učitel výtvarné výchovy než skrze vlastní tvorbu, která přináší radost z objevování nových cest a možností. celý článek