stahnout clanek
EDUART

Aktuálně 

EduArt Editor

EduArt Editor 1.1 - Instalátor EduArt editoru (Vyžaduje Microsoft Windows a Microsoft .NET Framework)

Pokud máte zájem o zdokonalenou verzi EduArt Editor 1.3.5 s prvky e-learningu, napište na adresu: info@eduart.cz.


Metodické materiály projektu EduArt

Komenský sborník - O vztahu mezi chápáním obrazu v době Jana Ámose Komenského a v dnešní době digitálních médií pojednává příspěvek J. Vančáta na konferenci Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání.


EduArt-SVP-Tvorivost.pdf - J. Vančát, Výchova k tvořivosti ve Školním vzdělávacím programu

EduArt-Tvorivost-Obraznost.pdf - J. Vančát, Tvořivost a obraznost ve Školním vzdělávacím programu

 

EduArt v médiích

Rozhovor s Jaroslavem Vančátem v pořadu Českého rozhlasu 1 Radiožurnál Nad věcí mp3.

 

Rozhovor s Marií Pojerovou (ředitelka ZŠ Hanspaulka Prahy 6), Janem Kordou (ředitel ZŠ Lyčkovo nám. Praha 8) a Jaroslavem Vančátem (vedoucí projektu EduArt) v Českém rozhlase 6 v pořadu Sudio STOP mp3.

 

EduArt na školách - video

Se software EduArt pracují žáci na několika základních školách, o jejich zkušenostech se dozvíte ve videospotu

 

EduArt na školách

digitální fotografie

Cílem projektu je podpora rozvoje tvořivosti žáků s uplatněním grafických metod. Projekt nabízí čtyři možnosti spolupráce.
Základním školám, které se zapojí do projektu, poskytujeme následující program školení a Editační software EduArt pro II.stupeň zdarma .
Učitelé, kteří se zapojí do školení projektu EduArt, obdrží ověřovací verzi Editačního software EduArt s nárokem na zaslání jeho výstupní verze s licencí k jeho volnému užití pro všechny své žáky i pro sebe ve škole i v domácí přípravě (tedy s povolením nainstalovat si jej také na svůj domácí počítač).Totéž platí pro celé školy, na nichž proběhne společné školení EduArt pro učitele II. stupně.


Tvorba relačních map – ukázková hodina ve třídě se žáky
Víme, že nejlepším dokladem o účinnosti vzdělávacích metod je konkrétní práce žáků. Proto je tento úvodní program školení zaměřen na ukázkové hodiny pro třídy II. stupně ZŠ a přizvané pedagogy. Výuka probíhá v počítačové pracovně spolupracující školy, kde naši lektoři představí jednu nebo dvě vyučovací hodiny s uplatněním metodiky projektu a s užitím Editačního software EduArt přímo s vašimi žáky.
Pro aplikaci metody EduArt lze využít jakýkoli předmět, důležitá je pouze předchozí domluva našeho lektora o obsahu výuky s pedagogem, v jehož hodině bude demonstrace provedena. Po výuce následuje krátká diskuse s lektorem a zhodnocení případných možností spolupráce na projektu EduArt.


Aplikační kurz Užití Editačního software Eduart – 2 vyučovací jednotky po 45´ + samostatná domácí práce s on-line podporou
V této části školení se pedagogové seznámí s projektem EduArt a Editačním software EduArt pro tvorbu relačních map. Kurz nebude pouze o ovládání software EduArt, ale především o získání schopnosti uplatnit relační mapy při přípravě i realizaci výuky, a to jako podporu činnosti učitele, tak i podporu tvůrčí činnosti žáků.
Kurz probíhá v PC pracovně školy, je určen pro 10 - 25 učitelů, předpokládaný časový harmonogram dvou vyučovacích jednotek lze podle potřeby upravit. více informací


Samostatná práce se žáky s využitím Editačního software EduArt s on-line podporou
Samostatně nebo s korespondenční podporou lektorů projektu EduArt si učitel připraví učební jednotku s uplatněním relačních map a s využitím Editačního software EduArt a provede ji ve vyučování. Práce žáků spolu s krátkým komentářem k účinnosti uplatněné vyučovací metody jsou podkladem pro obdržení akreditačního osvědčení o absolvování školení a pro získání možnosti bezplatného užívání Editačního softwaru EduArt pro učitele a jeho žáky.
Objednat ukázkovou hodinu a bezplatné kurzy Systémová metoda rozvoje tvořivosti a uplatnění relačních map a Užití Editačního software EduArt je možné na reznikova@eduart.cz do vyčerpání kapacity projektu. Ukázkovou hodinu a oba kurzy je optimální spojit v jednom termín, případně ukázkovou hodinu i kurz modifikovat podle konkrétních podmínek a zájmu školy.
do projektu EduArt na školách se zapojili:

ZŠ Lyčkovo náměstí Praha 8
ZŠ Generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská, Letňany Praha 9
ZŠ pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, s. r. o., Ostrava - Hrabová
ZŠ Velvary
ZŠ Příbram, Březové Hory
ZŠ Jižní, Spořilov, Praha 4
ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
2. ZŠ, Preislerova 1335, Beroun
ZŠ Beroun - Závodí
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ZŠ Jiráskovy sady, Příbram
6 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323
ZŠ Kácov
ZŠ T. Šobra, Písek
Základní škola Šumperk, Sluneční 38První testování software Eduart

digitální fotografie digitální fotografie

Od začátku března 2007 jsme začali na vybraných školách testovat software EduArt. „Tak hodné žáky jsem ve třídě už dlouho neměl,“ komentoval hodinu Mgr. Václav Borkovec ze ZŠ Rychnovská v Praze. Přestože uživatelské prostředí programu není v této testovací verzi zcela vyladěno, žáci pracovali velice intuitivně a neměli s ovládáním programu problémy. Zdá se, že i ti co přišli do počítačové pracovny notně otráveni pracovali se zaujetím.

Máte-li chuť se se svou třídou zapojit do testování software EduArt neváhejte nás kontaktovat na info@eduart.cz


více informací v sekci obrazivost nebo Software EduArt


Aktuální nabídka kurzů

Výchova k tvořivosti v RVP a její konkretizace ve ŠVP / projekt EduArt Seminář je zaměřen na význam a úlohu tvořivosti v současném vzdělávání, především pak jako principů RVP a ŠVP. Dále účastníky seznámí s projektem EduArt a představí jim možnosti další vzájemné spolupráce. Seznámí účastníky se software EduArt pro tvorbu žákovských portfolií, komunikaci žáků, učitelů, škol a veřejnosti, jako nástroj pro sebeevaluaci, pro tvorbu pracovních materiálů, pro správu žákovských výstupů.


Aktuální kurzy do konce školního roku 2006/2007:
7.3. 2007 – Prachatice
28.3. 2007 – Karlovy Vary
18.4. 2007 – Kolín
2.5. 2007 – Ostrava
15.5. 2007 – Mladá Boleslav
16.5. 2007 – Nymburk
22.5. 2007 – Mělník
24.5. 2007 – Zlín
30.5. 2007 – České Budějovice

Máte-li zájem o kurz jako jednotlivec, škola nebo vzdělávací organizace neváhejte nás kontaktovat na info@eduart.cz
Rádi přijedeme a uspořádáme kurzy přímo u vás na škole.


Více informací o kurzu


kurz v Ostravě

15.2.2007 uspořádal EduArt ve spolupráci s Pedagogickou fakultou OU v Ostravě kurz Výchova k tvořivosti v RVP a její konkretizace v ŠVP. Díky většinovému zastoupení účastníků kurzu z výtvarných oborů lektor Ph.Dr. Jaroslav Vančát prezentoval problematiku kurz z pohledu výtvarného umění.
Rádi bychom poděkovali za organizaci kurzu paní Ph.D. Miriam Prokešové.

digitální fotografiekurzy tvůrčího využití grafických a obrazových editorů

EduArt a S-dimension s.r.o. si vám dovolují nabídnout kurzy tvůrčího využití grafických a obrazových editorů. Kurzy seznámí posluchače především se základy ovládání příslušného software a jeho využití v pedagogické praxi. Náplň kurzu zohledňuje nároky RVP a snaží se poskytnout soudobé nástroje k jeho naplňování.
Kurzy budou vedeny zkušenými lektory s mnohaletou praxí s multimediální tvorbou a uměleckou pedagogikou. (Mgr. Šimon Brejcha, MgA. Jakub Deml a MgA. Zuzana Řezníková).

Kurzy jsou akreditované MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolvent kurzu obdrží osvědčení.

více informací

přihlášku na kurzy stáhněte zde

 

 

Úvodní setkání s pedagogy a řediteli základních škol

27. 9. 2006 Kutná Hora


27. 9. 2006 se na úvodní přednášce "Výchova k tvořivosti ve Školním vzdělávacím programu" sešlo 16 učitelů a ředitelů z místních základních škol. Široké zastoupení z řad pedagogů zajistilo místní pedagogické centrum, které zprostředkovalo projetu EduArt koordinační spolupráci v kraji. celá zprava

 

 

symposium "Péče o obraznost - Sémiotické přístupy k výtvarnému umění ve výtvarné výchově"

 

Pořádá Česká sekce INSEA ve spolupráci s kreativním modulem bakalářského studia Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
ve dnech 9. - 11. listopadu 2006 v auditoriu Veletržního paláce, Národní galerie v Praze

 

s plánovaným programem:

 

čtvrtek 9. 11. odpoledne
Sémiotika výtvarného umění I - Obraznost, vizuální a nevizuální formy jejího vyjádření a rozvíjení

pátek 10. 11. dopoledne
Sémiotika výtvarného umění II - Obraznost v současném výtvarném umění

pátek 10. 11. odpoledne
Edukační přístupy k rozvoji obraznosti, k současnému výtvarnému umění a vizuální kultuře

sobota 11. 11. dopoledne
Diskuse

 

Tématické vymezení jednotlivých obsahových bloků:

 

Sémiotika výtvarného umění I - Obraznost, vizuální a nevizuální formy jejího vyjádření a rozvíjení

Téma zahrnuje otázky širšího pohledu na obraznost v dějinách, ve filosofii, sémantice, psychologii, teorii komunikace. Zkoumá její vyjádření z hlediska všech prostředků, tedy i prostředků jazykových, ve vztahu jazyka a vizuálních forem jejího vyjádření, od tělesných a pohybových forem vyjádření až k současným prostředkům nových médií. Oproti obecnému přesvědčení "přirozenosti" vizuálního vnímání se zaměřuje na konstitutivní účinek těchto prostředků v rozvoji obraznosti a k ní vztažného rozvoje vizuálního vnímání. Vyvrácením tohoto mylného přesvědčení, že svět vnímajícímu dává "svou vizuální povahu" a pojmy a obrazy se pak k takto již danému světu pouze přiřazují - je možné uvědomit si a ocenit konstitutivní roli obrazných prostředků v existenci a povaze vnímaného světa.

 

Sémiotika výtvarného umění II - Obraznost v současném výtvarném umění

Téma se týká hledání nových obsahů obraznosti a pokusů o její vymezení v současném výtvarném umění ve všech jeho formách. Jeho snahy chápe jako proces výzkumu, interpretace a prosazování nových vizuálně obrazných prostředků k vyjádření nových obsahů obraznosti, vyplývajících z proměny současných životních podmínek. V konkretizaci jejich obsahu se obsah pojmu umění zároveň subjektivizuje, protože inovativnost toho kterého znaku je posuzována již individuálně každým subjektem na základě jeho dosavadních zkušeností, odvíjejících se od specifičnosti jeho postavení v sociální struktuře.

 

Edukační přístupy k rozvoji obraznosti, k současnému výtvarnému umění a vizuální kultuře

Téma zaměřené na propojení otázek, projednávaných v průběhu symposia, do pedagogické praxe. V souladu s pojetím výtvarného oboru v RVP jako předmětu se vzdělávacím obsahem, chápe tento obsah jako výchovu k práci se specifickým sémantickým systémem vizuálně obrazných vyjádření, k schopnosti jeho tvořivého a otevřeného užití, interpretace a komunikačního uplatnění.

 

 

Předběžná přihláška ke stažení zde. Přihlášku zašlete na adresu: Mgr. Marie Fulková, Česká sekce INSEA, domicil: katedra výtvarné výchovy PedF UK, Rettigové 4, 116 39 nebo výše uvedené údaje zašlete mailem na adresu: insea@eduart.cz do 10. září 2006.